UP Basic Shiksha Parishad Holiday List

Basic Shiksha Parishad द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका वर्ष-2018

बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका वर्ष-2018 – Basic Shiksha Parishad Holiday List पढ़ें- Pariksha Niyamak Pradhikari office Allahabad Uttar Pradesh